nasiona marihuany

HESI zestaw do gleby, info

Wyszukiwarka Forumowa:

tlusty gibon

Member
Rejestracja
Lip 17, 2012
Postów
20
Buchów
0
info zebrane ze strony producenta "hesi.nl"
HESI SOIL KIT:

ROOT COMPLEX
- stymulator wzrostu korzeni, WEG 50ml/10l wody

SUPER VIT- witaminy i aminokwasy, WEG + FLO, kropla/4,5l wody (1ml/65l wody), spray lub podlewanie.

POWER ZYME- ekstrat enzymów i stabilizator parametrów gleby, WEG +FLO, 20ml/10l wody, raz na tydzień

TNT COMPLEX- pożywka dla roślin, WEG, 50ml/10l wody

BLOOM COMPLEX- pożywka dla roślin, FLO, 50ml/10l wody

PHOSPHORUS PLUS- zwiększa produkcje kwiatostanów, FLO, 25ml/10l wody


WEG: ROOT COMPLEX + TNT COMPLEX + POWER ZYME + SUPER VIT
FLO: BLOOM COMPLEX + PHOSPHORUS PLUS + POWER ZYME + SUPER VIT


nie mogłem znaleźć ogólnego opisu preparatów Hesi,
więc postanowiłem spisać krótkie info.
mam nadzieje że komuś pomoże---------- Aktualizacja posta 14:47 ---------- Czas poprzedniego posta 14:39 ----------

STOSOWAĆ OD 2 TYGODNIA ŻYCIA PLANTA
KONIEC STOSOWANIA NA TYDZIEŃ DO DWÓCH PRZED ŚCINKĄ
( zalecany Flush po zakończeniu )
 

gette

Well-known member
Rejestracja
Lut 11, 2012
Postów
109
Buchów
0
Słabo szukałeś:

Nawozy Hesi – opracowanie firma VF & HEMP.PL we współpracy z Hesi

Roœliny potrzebujš odżywienia / wybierz HESI !

Stymulator Hesi dla korzeni – Root Complex
Stymulator Hesi Root Complex jest rodzajem eliksiru dla młodych roœlin i rozsad, jak i roœlin macierzystych i poddanych niekorzystnym warunkom. Stymulator wzrostu i kondycji korzeni jest kombinacjš mikroelementów i składników odżywczych (witaminy, aminokwasy, węglowodany i enzymy), które zapewniajš młodym roœlinom optymalny start.

Dodatkowo Root Complex zapewnia grubszš łodygę i mocniejsze ukorzenienie. Po przesadzaniu lub innych niekorzystnych sytuacjach Root Complex poprawia ogólnš kondycję roœliny. Root Complex stymuluje maksymalne nagromadzenie zdrowych mikroorganizmów w podłożu.

Root Complex jest idealny dla roœlin macierzystych i rozsad.

Dodaj trochę Hesi Root Complex do roœliny macierzystej kilka dni przed odcięciem szczepek, zapewni to nowym roœlinom (szczepkom) wszystkie niezbędne substancje odżywcze do szybkiego ukorzenienia.

Roœliny pielęgnowane Hesi Root Complex majš zapewniony bardzo dobry start oraz sš zdrowe i silne!

UŻYCIE: dolać do wody, wskazane w kombinacji z SuperVit, PowerZyme lub innymi odżywkami.

Dla młodych roœlin: 1 do 2 razy tygodniowo aż roœlina dobrze się rozwinie. W razie niekorzystnych warunków (przesadzanie, przycinanie itp): 1-2 razy Regularne użycie przez dłuższy okres: połowa dawki jest wystarczajšca (np. dla roœlin macierzystych)

Dozowanie: 50 ml / 10 L Użycie przez dłuższy okres czasu (np.dla roslin - matek): 25ml / 10 L

Może być użyty we wszystkich podłożach: gleba, hydro, kokos

Hesidee, czyli co o tym sšdzš rosliny ;-)
My, roœliny również odczuwamy niekorzystne warunki. Np. przesadzanie jest niesamowicie stresujšce, ponieważ musimy uformować nowe korzenie, zanim zaczniemy ponownie rosnšć.
Zmiany miejsca i œwiatło również wywołujš u nas stres. Hesi Root Complex pomaga nam w szybkiej normalizacji naszego metabolizmu!


Hesi PowerZyme - ekstrakt enzymatyczny dla roœlin !

Zapewnia mocnš i dobrze zapatrzonš w tlen łodygę. Wzmacnia roœlinę i korzenie. Poprawia mikroflorę i podnosi odpornoœć.

Korzenie roœliny stale odnawiajš swojš zewnętrznš powłokę. Stare komórki złuszczajš się i sš zastępowane nowymi. Im szybciej korzeń roœnie, tym więcej starego materiału korzenia gromadzi się w łodydze roœliny. Starsze częœci roœliny zwierajš głównie celulozę, którš mogš rozłożyć tylko specjalne mikroorganizmy. Przetwarzajš jš w przyswajalne przez roœlinę aktywne węglowodany, które korzenie wykorzystujš bezpoœrednio jako pokarm. Jeœli jakaœ częœć roœliny (np. liœć lub korzeń) nie jest dłużej jej potrzebna, zostajš odtransportowane takie składniki jak minerały (dlatego stajš się żółte) a pozostaje celuloza. Roœlina pozbywa się wtedy martwego liœcia lub korzenia.
Roœlina stale odnawia swoje komórki, co wyjaœnia, dlaczego nieprzetworzona celuloza zostaje w łodydze, która uległa coraz większemu zanieczyszczeniu. W przyrodzie istniejš specjalne mikroorganizmy, mamy tu na myœli szczególnie grzyby, które trawiš włókna roœliny z pomocš enzymów. Hesi PowerZyme jest ekstraktem sporzšdzonym z tych specjalnych mikroorganizmów i zawiera te same enzymy w ich najczystszej formie. Największš zaletš enzymów jest to, że dzięki nim szkodliwe mikroorganizmy nie zakłócajš zdrowej mikroflory.
Czym sš enzymy? Enzymy sš to czšsteczki protein, które przyœpieszajš metabolizm. Do każdego zadania jest przeznaczony inny rodzaj enzymu. Enzymy majš dwie zasadnicze zalety:
1. Funkcjonujš w 100% niezależnie od komórek, dlatego sš wyizolowane w formie ekstraktu.
2. Mogš powtarzać swojš funkcję wiele razy (funkcjonować wiele dni bez przerwy) do momentu aż się zużyjš.
Z tego względu Hesi PowerZyme musi być stosowany regularnie, by utrzymać łodygę roœliny w optymalnej formie.

Hesi PowerZyme nadaje się dla każdego rodzaju łodygi w każdym stadium cyklu.

Użycie:
Dodawać do wody przynajmniej 1 x w tygodniu lub regularnie razem z odżywkami i innymi stymulatorami. Nie spryskiwać.

Hesidee, czyli co o tym sšdzš rosliny ;-)
Przesadzanie roœlin zmniejsza zawartoœć tlenu, ale z Hesi PowerZyme, zawartoœć tlenu w łodydze jest zawsze maksymalna.


Hesi SuperVit

Hesi SuperVit jest wysoce skoncentrowanš mieszankš witamin i aminokwasów poprawiajšcych metabolizm i ogólne zdrowie roœliny. Wynik to: silniejszy wzrost i lepsze kwitnienie. SuperVit nadaje się dla wszystkich roœlin i rodzajów aplikacji.

Jak to wszystko jest możliwe?
SuperVit jest mieszankš 15 witamin i 10 aminokwasów odgrywajšcych ogromnš rolę w metabolizmie roœliny. Witaminy i aminokwasy (substancje witalne) SuperVit sš składowymi, między innymi, hormonów roœlinnych, enzymów i chlorofilu.

Roœliny same mogš produkować te składniki z minerałów, ale dzięki Hesi SuperVit roœliny sš zaopatrzone w substancje odżywcze w postaci gotowej do przyswojenia. Oszczędza to czas i energię. Zaoszczędzona energia odczuwana jest we wzroœcie i kwitnieniu oraz optymalnej odpornoœci i zdrowiu.

Produkcja kwiatów jest przyspieszona, absorpcja œwiatła przez roœlinę poprawiona a metabolizm staje się szybszy. SuperVit aktywuje hormony wzrostu i kwitnienia i dlatego jest odpowiedni we wszystkich okresach rozwoju roœliny. Roœliny sš zdrowsze, gdy sš pielęgnowane SuperVit! Wytwarzajš więcej mocniejszych kwiatów!!

UŻYCIE SuperVit: SuperVit jest stosowane w trakcie jednego pełnego cyklu. Dodać do wody lub spryskać.

Dozowanie:
jedna kropla SuperVit na 4.5 litra wody (= 1ml dla 65 L) nie wolno przedawkować SuperVit

Może być użyty we wszystkich podłożach: gleba, hydro, kokos
więcej energii dla roœliny,
lepszy wzrost i kwitnienie,
lepsze zdrowie i odpornoœć,
słodki zapach i intensywne kolory.

Hesidee, czyli co o tym sšdzš rosliny ;-)
Dzięki SuperVit uzyskujemy ważnš substancję budujšcš, gotowš do użytku. Nie musimy już sami jej wytwarzać, co oszczędza naszš energię!


Hesidee, czyli co o tym sšdzš rosliny ;-)
Boostery to nie nawozy, tylko dodatki, które czyniš nasze życie znacznie łatwiejszym.
Boostery wspomagajš szybszy wzrost roœlin gruntowych, oczyszczajš łodygę i dajš metabolizmowi roœlin dodatkowy bodziec.HESI, UPRAWA W GLEBIE

Kultywacja roœlin w glebie różni się od systemów hydroponicznych pod wieloma względami. Gleba utrzymuje wodę i odżywki znacznie dłużej i wzbogaca niezużyty materiał sama. To wyjaœnia, dlaczego nawóz Hesi jest wolny od wszelkich zbędnych materiałów i bogaty w nawóz organiczny tak, że podłoże glebowe pozostaje prawie nienaruszone.


Nawóz TNT Complex (Trójnitrotoluen) dla okresu wzrostu
Nawóz TNT Complex oferowany przez Hesi jest bardzo mocnym dodatkiem wzrostowym, łatwo przyswajalnym przez roœliny. Azot wykorzystany w TNT jest w 100% pochodzenia organicznego. Składniki azotu organicznego nie majš wartoœci EC, ponieważ nie sš solami, ale maja wysokoprocentowa zawartoœć azotu. Dlatego młode roœliny sš zaopatrzone w minimalnš zawartoœć soli, co stwarza idealne warunki wzrostu. Okazuje się, że TNT Complex ma niskš wartoœć EC, ale jego stopień efektywnoœci jest bardzo wysoki. TNT Complex zawiera wszystkie niezbędne substancje odżywcze i może być wzbogacony wieloma komponentami (witaminy, aminokwasy, aktywne węglowodany), które gwarantujš udany wzrost. Roœliny, w których stosowany jest TNT Complex, rozwijajš ogromnš iloœć oczek wzrostu, stajš się mocniejsze oraz majš intensywny, zdrowy, zielony kolor. Nie wolno przedawkować nawozu TNT Complex, gdyż może to spowodować za duży wzrost roœliny, przez co będzie ona musiała spożytkować zbyt dużo energii na transport substancji z korzeni do czubka roœliny na końcu cyklu.

Użycie: dodawać do wody w okresie wzrostu
Dozowanie: 50 ml / 10 L
dla każdej młodej roœliny i roœliny macierzystej: 25 ml / 10 L

Dla zdrowego wzrostu w podłożu glebowym (i kokosie)

Hesidee, czyli co o tym sšdzš rosliny ;-)
TNT Complex jest idealny dla roœlin macierzystych i rozsad.


Nawóz Hesi Bloom Complex dla fazy kwitnienia
Nawóz Hesi Bloom Complex zapewnia roœlinom kwitnšcym wszystkie substancje niezbędne do spełnienia ich dodatkowych potrzeb w okresie kwitnienia. Oprócz substancji odżywczych (azot, fosfor, potas, magnes, wapń, mikroelementy itp.), Hesi Bloom Complex jest również wzbogacony składnikami podstawowymi (aminokwasy i witaminy) stymulujšcymi w optymalny sposób rozwój roœliny. Wynikiem tego jest nadzwyczajny rozkwit! Dodatkowo, Hesi Bloom Complex zawiera korektor pH.
Poziom pH wody użytej do podlewania jest korygowany do lekko kwaœnych wartoœci. Roœlina może absorbować wszystkie składniki odżywcze optymalnie z lekko kwaœnš wartoœciš. Bloom Complex nie zawiera zbędnych substancji i dlatego jest całkowicie wchłaniany przez roœlinę. Mikroelementy utrwalone sš w zwišzkach organicznych. Dlatego pozostajš dostępne i stabilne na wszystkich poziomach pH, aż do momentu , gdy zostanš one wchłonięte przez korzenie. Co więcej, Bloom Complex zawiera dwa rodzaje azotu: mineralny i organiczny. Wszystko to najwyraŸniej utrzymuje zawartoœć EC na niskim poziomie z wysokš efektywnoœciš i aktywnoœciš składników odżywczych. To jest powodem dla którego nie należy opierać dozowania substancji odżywczych HESI na wartoœciach EC, których używa się stosujšc dodatki innych marek. Dlatego – należy uważać, by nie przedawkować !

Użycie: dodać do wody w okresie kwitnienia. / Dozowanie: 50 ml / 10 L

Hesidee, czyli co o tym sšdzš rosliny ;-)
Instrumenty pomiarowe nie sš właœciwie konieczne do hodowania roœlin w podłożu glebowym z Hesi.
Kultywacja roœlin w glebie - w tym przypadku lepiej nie należy używać jakichkolwiek korektorów pH


Wzmacniacz Hesi Fosfor Plus
Hesi Fosfor Plus jest stosowany w połšczeniu z Hesi Bloom Complex w drugiej połowie okresu kwitnienia. W czasie kwitnienia roœlina ma zwiększone zapotrzebowanie na fosfor i potas. Stosujšc Fosfor Plus dajemy roœlinom właœciwe œrodki we właœciwym momencie: fosfor dla dodatkowych formacji kwiatowych a potas do szybkiego przenoszenia substancji odżywczych do kwiatów.

Odżywka do podłoża glebowego Hesi została zbalansowana stosownie do proporcji panujšcych w œrodowisku glebowym i zapewnia roœlinom optymalnš pielęgnację. Dzięki użyciu składników wysokiej jakoœci roœlina wchłania wszystkie substancje odżywcze tak, że nie ma żadnych pozostałoœci.
Dzięki Fosfor Plus formacje kwiatowe sš jeszcze piękniejsze!

Użycie: dodawać do wody w drugiej połowie okresu kwitnienia razem z Hesi Bloom Complex Dozowanie: 25 ml / 10 L

423-Dawkowanie_HESI_Gleba.jpg
 

tlusty gibon

Member
Rejestracja
Lip 17, 2012
Postów
20
Buchów
0
właśnie dla tego spisałem najważniejsze info w skrócie bo nie każdemu chce się czytać całej litanii pierdół.

ale ta tabelka jest spoko!!!
 Z kodem HASZYSZ dostajesz 20% zniżki w sklepie Growbox.pl na wszystko!

nasiona marihuany
Góra Dół