• Uwaga! Uprawa konopi w Polsce i w większości krajów jest nielegalna lub wymaga specjalnych zezwoleń. Przed wykorzystaniem informacji zawartych na tym forum lub w innych naszych serwisach upewnij się jakie przepisy regulują uprawę w Twoim kraju.
  • Chcesz pomóc w rozwijaniu forum? Zamieść link do Forum.Haszysz.com na swojej stronie lub blogu

Hodowla Konopi

sub

Guest
Takie sobie coś: stara książka - nie lubię jej...za zbytnio ale jest tam coś takiego..

Fragment:

Genetyka Hodowla Roślin Nasiennictwo
Czesław Tarkowski
PWN 1984


10.2. Konopie

Konopie należą do rodziny konopiowatych, gatunku Cannabis sativa L. W obrębie tego gatunku wyróżnia się var. vulgaris — konopie zwyczajne, var. indica — konopie indyjskie (hinduskie), z których wydobywa się narkotyk, haszysz (znany w Meksyku i Stanach Zjednoczonych pod nazwą marihuany) oraz var. ruderalis — konopie dzikie.

Konopie zwyczajne odznaczają się bogactwem form: Wśród nich na uwagę zasługują: typ północny dający dużo nasion i mało włókna oraz typ południowy dający duży plon włókna i mały nasion.

Konopie są rośliną jednoroczną, rozdzielnopłciową i dwupienną. Osobniki męskie nazywają się płaskoniami, a żeńskie głowaczami (rys. 97). Teoretyczny stosunek głowaczy do płaskoni jest jak 1:1, jednak w praktyce przeważa często typ osobników żeńskich. Osobniki męskie kwitną prawie jednoczesne z żeńskimi, lecz dojrzewają o prawie 4 tygodnie wcześniej niż głowacze. Niejednoczesne dojrzewanie jest bardzo niekorzystne, gdyż płaskonie pozostawione na polu tracą wartość technologiczną, natomiast wcześniejszy ich zbiór, ze względu na pracochłonność, nie zawsze jest możliwy.

W ostatnich latach wyhodowano odmiany jednopienne mające kwiaty męskie i żeńskie na jednym osobniku (rys. 98 ). W konopiach jednopiennych pojawiają się wprawdzie osobniki męskie [ dziwne? ], jednak ich odsetek jest niewysoki i nie ma to większego znaczenia w produkcji. Konopie jednopienne zbiera się w okresie dojrzewania nasion, otrzymując jednocześnie plon nasion i słomy przeznaczonej do przerobu na włókno.

Konopie należą do roślin obcopylnych i wiatropylnych. Wszystkie formy konopi krzyżują się dość łatwo. Osobniki męskie jednej odmiany wysiane obok drugiej zapylają pyłkiem osobniki żeńskie i w ten sposób powstają mieszańce. Konopie mają w komórkach somatycznych 2n = 20 chromosomów. Osobniki męskie oprócz 9 par autosomów mają jeszcze dwa chromosomy płci X i Y. Chromosom Y jest mniejszy od chromosomu X. T. Hulewiczowa otrzymała konopie tetraploidalne za pomocą kolchicynowania.

W Polsce uprawia się konopie na nasiona i włókno. Jest to tzw. dwustronna uprawa. Uprawia się także konopie tylko w celu zbioru włókna. Jest to uprawa jednostronna. W uprawie tej znajdują się odmiany południowe, późne, dające wysoki plon włókna, lecz których nasiona nie dojrzewają w naszych warunkach. Nasiona tych odmian sprowadza się z Jugosławii i innych krajów południowych. Owocem konopi jest orzeszek, zwany w rolnictwie nasieniem.

W hodowli konopi o kierunku dwustronnym zwraca się uwagę na plon włókna i nasion. Nasiona konopi mają wysoką zawartość tłuszczu do 38% oraz białka 17—25%.

Duże znaczenie przywiązuje się do jakości technologicznej włókna i jego plonu. Rośliny dające wysoki plon włókna mają długie łodygi. Na przekroju łodygi konopi, oprócz pierścienia pęczków włókna pierwotnego, znajduje się jeden lub kilka pierścieni włókna wtórnego (rys. 99). Włókno wtórne jest krótsze niż pierwotne i ma gorszą jakość technologiczną. Otrzymanie odmian o wysokiej jakości technologicznej włókna jest ważnym celem hodowlanym.

W hodowli konopi prowadzi się selekcję w kierunku dużej odporności na choroby i szkodniki, zwłaszcza na szarą pleśń oraz zgniliznę twardzikową.

Podstawowymi metodami hodowli są: selekcja indywidualna, krzyżowanie międzyodmianowe, między gatunkowe, chów krewniaczy i heterozja.

[ międzygatunkowe ? hmmm miedzy formami sznurkowymi indyjek z chin a europejskimi ? o co może chodzić - skoro jest jeden gatunek
Poza tym nie ma tu słowa THC - dopuszczalna zawartość itp: etc stare....
]

28.gif
 
Ostatnia edycja:

Góra Dół