• Uwaga! Uprawa konopi w Polsce i w większości krajów jest nielegalna lub wymaga specjalnych zezwoleń. Przed wykorzystaniem informacji zawartych na tym forum lub w innych naszych serwisach upewnij się jakie przepisy regulują uprawę w Twoim kraju.
  • Chcesz pomóc w rozwijaniu forum? Zamieść link do Forum.Haszysz.com na swojej stronie lub blogu

Najnowsze informacje o badaniach nad zastosowaniem konopi w medycynie. Wiosna 2018.

K2

Guest
Najnowsze informacje o badaniach nad zastosowaniem konopi w medycynie. Wiosna 2018.

W pierwszym kwartale 2018 roku, można było zaobserwować kolejne korzyści w zastosowaniu konopii w celach terapeutycznych redukując objawy chorób, zaburzeń, oraz zastosowanie w leczeniu raka. Poniżej znajdziecie parę najwiekszych wyszczególnionych korzyści jakie mogliśmy zaobserwować na przestrzeni paru ostatnich miesięcy. Poniższa lista nie jest wyczerpująca i reprezentuje tylko szczątkowe opracowania badań, ale to tylko początek badań w tym roku, więc czekajcie na nowe opracowania tego lata.

Badania były skoncentrowane na:

- Używanie konopii w efektywnym redukowaniu bólu u ludzi starszych
- Funkcja CBD w ochronie mózgu przeciwko niszczącemu działaniu żelaza podczas starzenia się mózgu
- Działanie thc i cbd w leczeniu raka jelita grubego oraz raka odbytnicy
- CBD aktywyjąc receproty TRPV1 chroni przeciwko rakowi błony śluzowej macicy
- THC przyjmowane włącznie z Opioidami wzmacnia efekty uśmierzania bólu w badaniu z podwójnie ślepa próbą, oraz badaniami z wykorzystaniem placebo


Używanie konopii w efektywnym redukowaniu bólu u ludzi starszych.

Ludzie starsi ( 65 + ) reprezentują rosnącą generację konsumentów medycznej konopii, więc lepsze zrozumienie zastosowania efektywności konopii oraz bezpieczeństwa ich użycia w leczeniu tych pacjentów jest bardzo ważne oraz potrzebne. Aby poprzeć tezy badaniami,został przeprowzadzony test kliniczny na 900 pacjentach z Izraela, którzy używali konopii przez conajmniej 6 miesięcy. W badaniu 75% pacjentów nie miało wcześniejszego kontaktu z konopiami, co sprawiło, że te doświadczenia miały ogromny wpływ na testowanych pacjentów. Większość pacjentów zaczęło używać konopii aby redukować efekty bólu, włacznie z tymi efektami, które są spowodowane przez raka, a mniejsza liczba ludzi używała konopii aby leczyć mdłości spowodowane chemioterapią, choroba Parkinsona, stresu pourazowego oraz choroby Crohna. Najczęściej używane było odmiany zawierające większy procent THC, ale odmiany które zawierają większą liczbę CBD były bardziej popularne w leczeniu schorzeń związanych z bólem, efektami bocznymi chemioterapii, choroba Parkinsona oraz redukowaniem chorób zapalnych.

Nie zwracająć uwagę na preferencje odnośnie rodzaju konopii, 93.7% pacjentów wskazało pozytywny wpływ konopii na redukowanie symptomów ich chorów po 6 miesiącach używania konopii. Najbardziej widoczna poprawa była u osób u których konopie pomagały w redukowaniu bólu, średnio w skali od 1 do 10 redukcja bólu była z 8 na 4. Używanie konopii pomogło 15% użytkowniów kompletnie odstawić leki zawierające opioidy.

Ogólnie konopie pomogły ludziom w polepszeniu ich stanu życia z poziomy ‘’zły’’ do poziomu ‘’dobry’’, z tylko paroma efektami niepożądanymi. Jednym z częstszych efektów ubocznych było uczucie zawrotów głowy oraz efekt powiększonego pragnienia – kserostomii ( suche gardło ). Te efekty uboczne zostały zaraportowane przez nieliczną grupę 10% i 7% procent pacjentów. 2% albo nieco mniej niż 2% zaraportowało uczucie słabości, dezorientacji.

Efekty tych badań w wielkim stopniu pokazują, że używanie medycznej marichuany w leczeniu chorób związanych z bólem u ludzi starszych jest bardzo efektywne i opłacalne.

Funkcja CBD w ochronie mózgu przeciwko niszczącemu działaniu żelaza podczas starzenia się mózgu.

Podczas swojego życia człowiek buduje poziom minerałów w organizmie oraz w mózgu. Nadmierne ilości pewnych minerałów mogą spowodować problemy zdrowotne. Na przykład, akumulacja żelaza w pewnych obszarach mózgu uznawana jest jako wspomagająca rozwijaniu się takich chorób jak choroba Alzheimera oraz choroba Parkinsona.

Nadmiar żelaza może ograniczać funkcje komórek jako producentów energii, mitochondrium, oraz niszczy ich DNA. Efektem tego jest nieprawidłowe działanie komórek mózgowych. Może to również prowadzić do utworzenia nadmiaru wolnych rodników, które prowadzi do powiększenia stanu zapalnego mózgu, które może prowadzić do kolejnych zniszczeń w mózgu. Zapobieganie niszczącemu działaniu nadmiaru żelaza, może być nowatorskim podejściem aby uchronić mózg przed neurodegeneracyjnymi chorobami starzenia.

Badania opublikowane w Biuletynie Badań nad Mózgiem, dowiodły, że CBD chroniło mitochondria szczurów przed niszczącym działaniem nadmiaru żelaza. CBD nie pozbywało sie nadmiaru żelaza, ale pomagało mitochondrium w lepszym znoszeniu nadmiaru żelaza oraz działanie cbd wpływało na to, że nadmiar żelaza był mniej szkodliwy oraz uciażliwy. Podczas gdy mechanizmy obronne CBD nie były jednoznacznie określone, zostało przyjęte , że działanie CBD mogło mieć znaczący wpływ na redukowanie stanów zapalnych mózgu oraz mogło mieć wielkie znaczenie przy obronie mitochondrium oraz ich DNA. Rezultaty tych badań wspierają używanie CBD jak prwewencji w redukowaniu efektów ubocznych chorób wynikłych podczas starzenia się mózgu.

Idea używania CBD jako profilaktyki zyskuje coraz większe poparcie. Działanie CBD ma również wielki wpływ na leczenie chorób układu krążenia, zniszczeń spowodowanych przez alkohol oraz zniszczeń mózgu.

Działanie THC i CBD w leczeniu raka jelita grubego oraz raka odbytnicy


Wiele ludzi używa konopii w leczeniu symptomów raka, jak ból oraz uczucie mdłości. Kliniczne badania dowodzą jednak, że pewne kanabinoidy działają pozytywnie przeciwko efektom spowodowanym przez raka.

Badanie naukowe przeporowadzone przez Austriackiego naukowca dowiodło, że aktowowany receptor CB1 ma działanie tłumiące nowotwór wowołujący raka jelita okrężnicy. Recepr CB1 jest podstawowym receptorem działającym na wysoko indukcyjne kanabinoidy, THC. Poprzez aktywowanie receptora CB1, THC może mieć działanie korzystnie na tłumienie nowotworu. GPR55 zostało ostanio zidentyfikowane jako atakujące CBD. Badanie nad CBD dowiodło, że ma ono działanie blokujące aktowność receptorów GPR55, co prowadzi do możliwej ochrony przeciwko nowotworowi jelita grubego oraz dalsze tłumienie rozwoju nowotworu.

Badania te wskazują, że kombinacja THC oraz CBD może mieć znaczący wpływ na ochrone przeciwko rozwojowi raka okrężnicy poprzez aktywowanie receptorów CB1 tłumiących rozwój nowotworu oraz blokowanie receptorów GPR55, które wspierają rozwój nowotowru. Dodatkowymi korzyściami jakie mamy z CBD to działanie wspomagające brak wzrostu tolerancji organizmu na THC. Sumując kombinacja THC oraz CBD może hipotetycznie przeciwdziałać rozwojowi raka jelita grubego oraz odbytnicy oraz działać pozytywnie przeciwko powiększającej się tolerancji na leczenie. Badania jedynie wspierają teorię mechanistyczne pozytywnego działania THC oraz CBD w leczeniu raka jelita grubego oraz odbytnicy. Aby mieć pewność skuteczności działania THC oraz CBD, trzeba kontynuować badania na ludziach, aby używać tych receptorów w klinicznym leczeniu cżowieka.

CBD aktywyjąc receptory TRPV1 chroni przeciwko rakowi błony śluzowej macicy.


W kolejnych badaniach nad leczniem raka, naukowcy z Portugalii śledzili działanie THC oraz CBD w leczeniu raka trzonu macicy. Rak trzonu macicy może mieć uwarunkowania genetyczne, może zostać wywołany ciągłym wysokim poziomem estrogenu albo suplementacją podczas menopauzy. Ażeby określi ryzyko naukowcy użyli w badaniu lini komórkowej zarażonej rakiem u pacjentów z wysokim procentem estrogenu. Naukowcy odkryli, że CBD sprawiało, że wiele z tych komórek umierało, podczas gdy THC nie miało żadnego efektu. Receptory CB1 oraz CB2, nie miały żadnego wpływu na te pozytywne afekty w zwalczaniu komórek rakowych, zamiast tego CBD zabijało komórki rakowe aktywując receptory TRPV1. Receptory TRPV1 są znane jako jedne z celów CBD i nie są aktywowane przez THC, co dowodzi nikłe działanie THC w zwalczaniu tego specyficznego rodzaju raka.

Pewne jednostki reagują pozytywnie na lecznie raka błony śluzowej macicy, ale znaczna liczba pacjentów nie reaguje na lecznie co prowadzi do śmierci około 90 tysięcy pacjentów. CBD jest jednak obiecującą opcją w leczniu raka szyjki macicy dla tych, którzy nie reagują na tradycyjne metody leczenia. Mimo wszystkich tych obiecujących informacji, musimy jednak być wstrzęmięźliwi oraz poczekać z naszym optymizmem, aż te badania zostaną przeprowadzone na ludziach. Nie znając dokładnych wyników oraz działania na człowieka nasze nadzieje pozostają na niepewnej szali.

THC przyjmowane włącznie z Opioidami wzmacnia efekty uśmierzania bólu w badaniu z podwójnie ślepa próbą, oraz badaniami z wykorzystaniem placebo

Jedynym założeń stosowania konopii w zwalczaniu bólu jest redukowanie leków opioidowych do ograniczania bólu. THC przyjmowane w kombinacji z opioidami uznawane jest jako bardzo dobre oraz skuteczne połączenie leków, które działając same nie są tak efektywne w uśmierzaniu bólu, jak przyjmowane razem. Działanie to ma na celu zminimalizowanie dawek opioidów przyjmowanych włącznie z THC. Pomysł ten jest wysoko opiniowany oraz wspierany, ale nigdy nie był obiektem badań z podwójnie ślepa próbą, placebo, które są kluczowe w badaniach klinicznych.

Ostatnie publikacje w Neuropsychopharmacology, zaimplementowały badanie z użyciem placebo oraz podwójnie ślepą próbą, ażeby testować palenie konopii zawierającej 0.0% oraz 5.3% THC, włącznie z przyjmowaniem oxycodony w najmniejszej możliwej dawce 5mg, lub pod-progowej 2.5 mb. Naukowcy odkryli, że ani konopie, ani pod-podprogowa dawka 2.5 mg nie były efektywne w zwiększaniu odporności na ból u człowieka. Ale konopie o zawartości 5.3 % THC oraz dawka pod-progowa 2.5 mg miały już znaczący wpływ na redukowanie bólu.

Od kiedy żaden z leków nie miał efektywnego wpływu na redukowanie bólu działając pojedynczo, badania mogą dowodzić, że jest interakcja pomiędzy THC oraz opioidami przez receptory CB1 (aktywowane przez CB1) oraz receptory opioidowe µ ( aktywowane przez chemiczny opioid w oxycodonie ). Istnieje dowód, że receptory CB1 i receptoru opioidowe µ , mogą się połączyć oraz stworzyć zwiększone działanie jednego przez połączenie z drugim. To może tłumaczyć dlaczego niskie zawartości THC oraz niskie stężenie opioidów, działając same nie są wystarczające w usmierzaniu bólu, ale wspólnie redukują ból.

Badania te budują dowody, których założeniem jest zredukowanie ilości przyjmowania opioidów oraz zastepowanie ich konopiami. Nawet jeżeli konopie w nieznaczny sposób zmniejszą przyjmowanie opioidów, będzie to miało bardzo znaczące efekty.

źródło: https://www.leafly.com/news/health/medical-marijuana-research-studies-spring-2018

pozdrawiam was
 

Góra Dół