nasiona marihuany

Profekt " FENIKS" - medyczna marihuana

  • Autor wątku Synek z zawodu
  • Data rozpoczęcia
Wyszukiwarka Forumowa:
S

Synek z zawodu

Guest
Z wielką radością informujemy, że powstała wreszcie w Polsce pierwsza organizacja zrzeszająca pacjentów używających medycznej marihuany. W trakcie tegorocznego marszu Wolnych Konopi w Warszawie po raz pierwszy w historii tej imprezy można było spotkać pacjentów korzystających z leczniczych właściwości nielegalnych konopi oraz zobaczyć sztandary Punktu Medycznego „Feniks”.

Tak rozwija skrzydła „Feniks”, pierwszy polski eksperymentalny projekt łączący terapeutów i ludzi używających Cannabis w celach leczniczych. Polskich pacjentów reprezentuje socjolożka Eliza B. Walczak, która pomagała wcześniej chorym w Izraelu i Kalifornii (USA), uczestnicząc tam przy tworzeniu podobnych inicjatyw. Cierpiący pacjenci zrzeszeni w „Feniksie” uzyskali znakomite poparcie takich autorytetów medycznych jak były minister zdrowia dr Marek Balicki oraz prof. Jerzy Vetulani z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, jeden z największych na świecie specjalistów w dziedzinie psychofarmakologii i uzależnień.
„Fenix” zaprasza do współpracy i dialogu każdego zainteresowanego: pacjentów, opiekunów, lekarzy oraz organizacje rządowe i pozarządowe . Wzywa również do utworzenia nominowanego przez rząd komitetu, który przeegzaminowałby obecne rozwiązania polityki narkotykowej, przestudiował alternatywne opcje i pomógł wykreować reguły prawne dotyczące środowiska upraw medycznej marihuany, wychodząc naprzeciw potrzebom pacjentów i ich opiekunów. Eliza B. Walczak pisze na oficjalnej stronie projektu: „Aby móc wprowadzić ten, czy jakikolwiek model w praktykę, potrzebna jest KOOPERACJA. Dialog takiej natury umożliwiłby wszystkim stronom wyrażenie opinii, a ich głos miałby wpływ na ustanowienie typu programu w Polsce, będącego kombinacją programów izraelskiego i kalifornijskiego”.
Terapeuci i pacjenci należący do „Feniksa” ubolewają, że obecnie w opiece paliatywnej używa się najczęściej opiatów, które mogą grozić przedawkowaniem i uzależnieniem fizycznym. Natomiast marihuana, która mogłaby być stosowana jako zamiennik jest nieobecna w szpitalach i aptekach. Pacjenci uprawiający roślinę na własny użytek traktowani są jak narkomani czy nawet jak producenci narkotyków. „Feniks” chce to zmienić. Kolejną przyczyną istnienia Fundacji jest fakt, że firmy farmaceutyczne wypuszczają na rynek specyfiki, na które pacjentów często nie stać. Dlatego ludzie powinni mieć prawo do samodzielnej uprawy konopi na własne potrzeby medyczne.

Konsultanci „Feniksa”

Konsultantami „Feniksa” są znani i poważani w świecie fachowcy:
Doktor Marek Balicki - były Minister Zdrowia w gabinetach Leszka Millera i Marka Belki. Jest on jednym z niewielu polskich polityków mających rzetelną wiedzę na temat problemów walki z nielegalnymi lekami oraz światowych rozwiązaniach w nowoczesnej polityce anynarkotykowej. Od czasu śmierci prof. Mikołaja Kozakiewicza, autora „Z księgi zakazów” oraz Marszałka Sejmu i Rzecznika Praw Obywatelskich, pozostaje najbardziej liczącym się w świecie polskiej polityki orędownikiem złagodzenia restrykcyjnych praw narkotykowych. Doktor Balicki określa się jako polityk lewicy i deklaruje się jako zwolennik depenalizacji posiadania niewielkiej ilości narkotyków na tzw. własny użytek. Taką propozycję zakładał przygotowany w okresie pełnienia przez niego funkcji ministra zdrowia w 2005 roku projekt ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. W 2011 roku to właśnie dzięki niemu Sojusz Lewicy Demokratycznej złożył w Sejmie RP poprawkę do ustawy zakładającą odstąpienie od karania pacjentów używających marihuany w celach medycznych. Projekt został niestety odrzucony przez większość parlamentarną.
Profesor Jerzy Vetulani - profesor nauk przyrodniczych, psychofarmakolog, neurobiolog, biochemik, członek Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności, doctor honoris causa Śląskiego Uniwersytetu Medycznego i Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, pracownik Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie. Profesor Vetulani jest jednym z najczęściej cytowanych polskich naukowców oraz niekwestionowanym autorytetem w kwestii uzależnień od środków chemicznych.
Michael F. Corral - aktywista amerykańskiego i światowego ruchu na rzecz stosowania konopi w lecznictwie. Autor publikacji nt. uprawy konopi oraz zdobywca licznych nagród za swoją działalność społeczną. Zajmuje się terapią wykorzystującą Cannabis w leczeniu od 30 lat; obecnie pracuje nad wprowadzeniem jej do Polski w ramach projektu „Fenix”. Udzielał wykładów oraz służył pomocą i ekspertyzami w Nowej Zelandii, Holandii, Izraelu oraz oczywiście w USA: w Seattle, San Francisco, Los Angeles and Waszyngtonie. Współuczestniczył w tworzeniu słynnej kalifornijskiej ustawy Proposition 215 w 1995 roku. Ustawa weszła w życie po referendum stanowym w 1996 roku i zalegalizowała stosowanie marihuany w celach medycznych. W 1999 roku doradzał rządowemu The Medical Marijuana Taskforce, powołanemu przez Prokuratora Generalnego Billa Lockyera i kalifornijskiego senatora Johna Vasconcellosa w kwestii upraw konopi. Od tamtej pory wielokrotnie doradzał rządom, uczestniczył w tworzeniu prawa lub inicjatyw ustawodawczych i społecznych.
Boaz Wachtel – aktywista społeczny i polityczny, kierownik i konsultant badań klinicznych w Europie, Izraelu i USA. Oprócz działań na rzecz stosowania konopi w medycynie, zajmuje się także terapiami z wykorzystaniem ibogainy (substancji pochodzącej z afrykańskiego krzewu o nazwie iboga, skutecznie zwalczającej objawy uzależnienia od narkotyków, w szczególności głód heroiny). Autor podręcznika “Manual for Ibogaine Therapy Screening, Safety, Monitoring & Aftercare” oraz innych publikacji i flmów. Jeden z założycieli „Israeli Foundation for Drug Law Reform” w 1994 roku oraz ruchu na rzecz medycznej marihuany w Izraelu. Założyciel i przewodniczący izraelskiej partii The Green Leaf, głoszącej hasła konieczności poszanowania praw obywatelskich, ekologii, polityki redukcji szkód wywołanych przez narkotyki i rządową wojnę z ich użytkownikami, oraz legalizacji konopi. Od 2006 w zarządzie izraelskiego Komitetu d/s AIDS. Szanowany wykładowca i ekspert w dziedzinie praw narkotykowych, polityki redukcji szkód, czy zastosowania konopi oraz ibogainy w medycynie.

Dla kogo jest Program „Feniks”?

Na stronie internetowej Fundacji znajdziemy wszystkie potrzebne wskazówki i dokumenty pozwalające przyłączyć się do projektu, m. in. oświadczenie o chęci przystąpienia do Programu „Feniks”; list motywacyjny opisujący perspektywę osobistych doświadczeń; dokumenty dotyczące historii choroby, czyli wszelkie dokumenty i zaświadczenia mogące stanowić o podstawie przyjęcia do programu.
Do projektu Fenix mogą przyłączyć się wszyscy zainteresowani rozwojem tej gałęzi medycyny, zwłaszcza pary pacjentów i ich opiekunów (prawnych, bądź wyznaczonych) oraz wolontariusze (opiekuni, edukatorzy). Jeśli jesteś pacjentem stosującym konopie jako lekarstwo, warto jak najszybciej uregulować formalności prawne, aby w przyszłości zabezpieczyć bezpieczny dostęp do medycznych upraw. „Feniks” proponuje, co następuje: prawo pacjenta do upraw własnych na użytek medyczny, związki pacjentów do kolektywnych upraw ogrodowych, a w przyszłości kooperację z Ministerstwami Zdrowia i Instytutem Ochrony Roślin i Ziół. Taka forma zamkniętego systemu upraw i dystrybucji pozwoli pacjentom na dostęp do lekarstwa po kosztach produkcji, o wysokim standardzie jakościowym. Taki system zaowocowałby „bogatym asortymentem medycznym o niemonotonnej jakości i różnorodnej tradycji”.
Na stronach Fundacji znajdziemy także listy i wyznania chorych stosujących konopie. Często wstrząsające, jak ten fragment: „Wyjechałem do pracy w Niemczech, a jako nagrodę, mam tylko długi i lekarzy morderców , i kiedy wreszcie znalazła się kompetentna opieka medyczna, i odpowiedni Lek który ratuje życie, terapia musi być przerwana z powodu braku pieniędzy i skandalicznego zachowania się rządu niemieckiego, bo z jednej strony umożliwiają pacjentom leczenie Cannabisem jako lekiem, a z drugiej strony zakazują kasie chorych przejęcia kosztów leczenia, bo uważają go za narkotyk”.

Cele Fundacji

Edukacja na temat stosowania Cannabis (wyłącznie z perspektywy medycyny) jest jednym z głównych filarów Fundacji. Na stronie „Feniksa” czytamy: „Wdrażanie wiedzy i filozofii pokrewnej amerykańskiej organizacji WAMM jak również otwarcie na różnorodne tradycje "babuni"- jest symbiotycznym przywilejem i nigdy nie obowiązkiem. Poprzedniczka aspiryny zasługuje na szersze poznanie, tak, aby wiedza o zastosowaniu i rytuale podania przetrwała w dokumentach medycznych dłużej niż tylko do epoki Wiktoriańskiej”. Autorka projektu Eliza B. Walczak ubolewa, że polityka prohibicji, która nawołuje do karania spożywających/używających Cannabis może w rezultacie prowadzić do karania ciężko chorych ludzi, którzy zażywają roślinę z powodów jej walorów leczniczych. Polityka nietolerancji odciąga nas od zasobów jakie mogłyby być wykorzystane na wiele sposobów, w tym - na edukację antynarkotykową, terapie, jak również adoptowanie sprawdzonych programów społecznych minimalizujących negatywne zjawiska ( harm reduction policies). Dodatkowo, zaoszczędzone zasoby mogłyby być lepiej użyte w tworzeniu systemu zaopatrzenia w leczniczy Cannabis.
Były Minister Zdrowia i konsultant „Feniksa” dr Marek Balicki potwierdza, że narkotyki do celów medycznych rzadko są przyczyną uzależnienia: „Jeszcze mniej marihuana, bo ona nie powoduje objawów fizycznych przy odstawieniu".

Istnieje coraz więcej istotnych wyników badań naukowych dowodzących efektywności działania Cannabis jako zioła leczniczego, ale ze względu na obecną politykę odmawia się pacjentom na całym świecie zarówno dostępu, jak i informacji na temat działania konopi. Dlatego „Feniks” rekomenduje, aby spożywanie/używanie Cannabis jako zioła leczniczego zostało wyjęte z generalnej debaty o narkotykach i zostało potraktowane z większym zainteresowaniem i poczuciem współczucia, ustanawiając dialog mający na uwadze przede wszystkim dobro pacjentów. Izraelskie Ministerstwo Zdrowia dokonało takiego rozdzielenia, zapoczątkowując administrowany przez rząd program zaopatrujący chorych i potrzebujących. Holandia prowadzi podobny program, a obywatele USA organizują się w rozmaity sposób, by móc legalnie zażywać Cannabis. Propozycja „Feniksa” odnosi się do różnych stron zagadnienia. Opiera się ona na doświadczeniach Izraela i praktyk z Kalifornii. Eksperci zalecają, aby ustanowić zamknięty system upraw i system zaopatrzenia dla potrzeb programu. System taki nie tylko wychodzi naprzeciw osobistym wyborom potrzebujących, ale działa legalnie w ramach lokalnego, krajowego i międzynarodowego prawa. Autorka programu „Feniks” Eliza B. Walczak wierzy, że polski rząd byłby gotowy popierać takiego rodzaju inicjatywę, nie wychodzi ona bowiem poza wyznaczone granicami prawa konwencje UN z 1961 roku i jest legalna od strony prawa międzynarodowego. Taki system zapewniłby pacjentom bezpieczny dostęp do Cannabis, a władzom – monitorowanie i zapobieganie przedostawania się leku na czarny rynek.

Przyszłość „Feniksa”

Eksperci z „Feniksa” prowadzą rozmowy ze specjalistami i naukowcami z poznańskiego Instytutu Roślin i Ziół odpowiedzialnymi za uprawy konopi. Konopie już dzisiaj mogą być legalnie uprawiane w Polsce w celu uzyskiwania włókien naturalnych, zaś kwiaty z tych upraw są uważane za odpady. „Feniks” postuluje tymczasem wykorzystywanie ich jako bogatego źródła CBD do celów medycznych.
Ostatnio w znanym magazynie popularno-naukowym „FOKUS” (5/2012) ukazał się obszerny wywiad z Michaelem Corralem pt. „Marihuana to medycyna” (dostępny także na stronie internetowej wydawnictwa). Corral wyjaśnia w nim: „Po pierwsze – uprawy medyczne są ściśle regulowane i działają w systemie zamkniętej pętli. Medyczna marihuana z nich pochodząca nie trafia na czarny rynek i nie przynosi zysków przestępcom. Cotygodniowe spotkania zapobiegają nadużyciom i dają poczucie wspólnoty i lokalnej kontroli. Nadużycia grożą wykluczeniem z klubu pacjentów. Doświadczenia z Kalifornii pokazują, że to jest możliwe i doskonale się sprawdza. Dlatego w ramach naszego projektu Fenix proponujemy tworzenie zamkniętych klubów konsumentów medycznej marihuany w Polsce. (…) W Kalifornii legalne kluby cannabis skupujące pacjentów, lekarzy i wolontariuszy odprowadzają co roku ok. 400 mln dolarów podatku, zasilającego budżet stanowy. Dlatego korzystają na tym nie tylko chorzy i ich rodziny, ale wszyscy obywatele”.
W wielu krajach lekarze polecają swoim pacjentom stosowanie konopi przy leczeniu wielu chorób, m. in. takich jak jaskra, nowotwory, stwardnienie rozsiane, czy depresja.

Konsultant „Feniksa” dr Marek Balicki potwierdza, że narkotyki do celów medycznych rzadko są przyczyną uzależnienia: „Jeszcze mniej marihuana, bo ona nie powoduje objawów fizycznych przy odstawieniu". To właśnie między innymi w ten sposób naukowcy uzasadniają konieczność zalegalizowania konopi do celów medycznych. Balicki twierdzi, że byłoby dziwne, gdyby marihuana była traktowana inaczej przez prawo niż morfina, która jest twardym narkotykiem. Istnieje też wiele innych leków psychotropowych, które są używane do leczenia, ale również szeroko używane do innych celów. „Czy to by znaczyło, że mamy zakazać stosowanie w ogóle leków? Mamy też szereg leków przeciwbólowych, które są reklamowane w telewizji, które są dostępne w aptekach czy w innych punktach bez recepty, a wiemy, że one źle używane powodują dużo złych następstw, działań niepożądanych, a nawet zgonów. Te reklamowane leki typu Ibuprofen, Apap powodują rocznie, tak szacują naukowcy z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, około 4 tysiące zgonów, a marihuana nie powoduje żadnego zgonu”, słusznie zauważa Balicki. Tymczasem w aptekach sprzedaje się bez recepty przeciwzapalne i przeciwbólowe leki niesterydowe, które - nieumiejętnie stosowane - mogą być przyczyną poważnych problemów zdrowotnych lub śmierci. Dzięki Markowi Balickiemu, wielkiemu polskiemu lekarzowi, te i inne fakty na temat zakazanych konopi przedostają się do świadomości społeczeństwa. Chwała mu za to. Warto wspierać Marka Balickiego w jego działalności, na początek choćby tylko przez „polubienie” jego strony na Facebook'u.
Eksperci z „Feniksa” prowadzą rozmowy z naukowcami z Instytutu Roślin i Ziół odpowiedzialnymi za uprawy konopi.

Zachęcamy wszystkich do odwiedzenia stron organizacji ZEST (Zjednoczone Eksperymenty Tolerancji Społecznej) i projektu „Fenix”: www.zest.org.pl oraz siostrzanego serwisu poświęconego medycznym zastosowaniom marihuany http://medicine-cannabis.eu. Warto także śledzić działania ZEST na Facebook’u. Prosimy: przekazujcie tę dobrą wiadomość dalej, szczególnie chorym i potrzebującym tej wiedzy. Przypominamy, że w wielu krajach lekarze polecają swoim pacjentom stosowanie konopi przy leczeniu wielu chorób, m. in. takich jak jaskra, nowotwory, stwardnienie rozsiane, czy depresja. Kilka krajów europejskich oraz 17 stanów USA zmieniło lokalne prawo tak, aby lekarze, pacjenci i ich opiekunowie nie ponosili kryminalnych konsekwencji szukając ukojenia i uzdrowienia dzięki naturalnym właściwościom nielegalnych konopi indyjskich. Także w Polsce pacjenci wychodzą z ukrycia i stają do walki z systemem. Często konopie naprawdę przywracają ich życiu (nawet gdy inne leki nie pomagają) i powstają wtedy z popiołów oraz ruiny faktycznie niczym mityczny Feniks.


cannabis.info
 

CannabisGrower

Well-known member
Weteran
Rejestracja
Maj 29, 2008
Postów
2,336
Buchów
30
Obawiam się że dane osobowe podawane przy rejestracji mogą trafić w niepowołane ręce. Jestem takim okazem zdrowia, że pewnie by mnie od ręki przyjęli.
 
Ostatnia edycja:

Placebo

Well-known member
Rejestracja
Mar 17, 2012
Postów
308
Buchów
0
nie napisze że jestem jasnowidzem ale często się tak czuje, bo mam przeczucia i sny związane z rzeczami zdarzającymi się po nich, jedno z tych przeczuć dotyczy tego że ziółko będzie legalne w PL na przestrzeni 5-10 lat, a projekty takie jak "Feniks" który w dniu dzisiejszym może sobie popisać na internecie, jest oliwą która daje poślizg wielkiej a zarazem małej przekładni zmieniającej nastawienie Polaków, rządu do marihuany.
Szczerze to nie lubię palić ale jak sobie myślę o obiadkach poprawiających humor to mi leci ślinka jak ch*j.. jeśli ktoś wie o co mi chodzi ;d
 

SENSIMAJSTER

: )
Weteran
Rejestracja
Sty 3, 2011
Postów
575
Buchów
0
No właśnie - te dane osobowe, piszesz do nich, przyznajemy się do medycznego użytkowania marihuany bo jesteś chory na to a na to...a tu taki plik dokumentów trafi w ręce policjanta karierowicza, który będzie miał wszystkich na talerzu - statystyki wykrywalności by wzrosły tak, że całemu posterunkowi przyznanoby premie...
 Z kodem HASZYSZ dostajesz 20% zniżki w sklepie Growbox.pl na wszystko!

nasiona marihuany
Góra Dół